• دکتر هوشنگ صابری

    تخصص : مغز و اعصاب


  • آقاي دكتر هوشنگ صابري در سال ۱۳۴۳ در شهرستان قزوين متولد شد. ايشان تحصيلات ابتدايي را در دبستان حمدا… مستوفي در سال ۱۳۴۹ و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان اميركبير- پاسداران آغاز نمود و در سال ۱۳۶۰ موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد. تحصيلات عالي خود را در سال ۱۳۶۱ در رشته پزشكي دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران آغاز كرد و در سال ۱۳۶۸ فارغ‌التحصيل شد. وي در سال ۱۳۷۴ موفق به اخذ درجة تخصصي در رشتة جراحي مغز و اعصاب از دانشكدة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران گرديد. ايشان اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و استاديار گروه جراحي مغز و اعصاب در بخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان امام خميني (ره) مشغول به كار مي‌باشند.