جراح خود را بیایید

نتایج :

دکتر علیرضا پرهیز

تخصص : جراح فک و صورت

مهران مرادی

تخصص : مغز و اعصاب

محسن القاسی

تخصص : مغز و اعصاب

علی جعفری

تخصص : مغز و اعصاب

صالح محبی

تخصص : گوش و حلق و بینی

نغمه بهرامی

تخصص : جراح فک و صورت

محمد بیات

تخصص : جراح فک و صورت

پژمان سلیمانی

تخصص : مغز و اعصاب

رضا فتاحیان

تخصص : مغز و اعصاب

علی ناظمی رفیع

تخصص : مغز و اعصاب

سید مصطفی هاشمی جزی

تخصص : گوش و حلق و بینی

سجاد شفیعی

تخصص : مغز و اعصاب

سهیلا نیک اخلاق

تخصص : گوش و حلق و بینی

موسی تقی پور

تخصص : مغز و اعصاب

آرش صفاریان

تخصص : مغز و اعصاب

سعید کارآموزیان

تخصص : مغز و اعصاب

محسن شهبا

تخصص : مغز و اعصاب

مسیح صبوری

تخصص : مغز و اعصاب

مهدی شفیعی

تخصص : مغز و اعصاب

حسین قضاوی

تخصص : گوش و حلق و بینی

مجید رضوانی

تخصص : مغز و اعصاب

همایون تابش

تخصص : مغز و اعصاب

محمدرضا عمرانی

تخصص : گوش و حلق و بینی

بیژن خادمی

تخصص : گوش و حلق و بینی

شاهین باستانی نژاد

تخصص : گوش و حلق و بینی

زهره حبیبی

تخصص : مغز و اعصاب

مسعود شیروانی

تخصص : مغز و اعصاب

رضا جباری

تخصص : مغز و اعصاب

امیر سعید صدیقی

تخصص : مغز و اعصاب

خسرو پارسا

تخصص : مغز و اعصاب

فرزین برزویه

تخصص : مغز و اعصاب

شاهین رجائیه

تخصص : گوش و حلق و بینی

یدالله علی محمدی

تخصص : مغز و اعصاب

سید حسن مرتضوی

تخصص : مغز و اعصاب

مسعود صابری

تخصص : مغز و اعصاب

صادق قدری

تخصص : مغز و اعصاب

محمد منصوری نسب

تخصص : مغز و اعصاب

مزدک عالیخانی

تخصص : مغز و اعصاب

مهدی نیکوبخت

تخصص : مغز و اعصاب

فریده نجات

تخصص : مغز و اعصاب

مسعود مهرآذین

تخصص : مغز و اعصاب

مجتبی محمد اردهالی

تخصص : گوش و حلق و بینی

علیرضا محبی

تخصص : گوش و حلق و بینی

ابراهیم کتابچی

تخصص : مغز و اعصاب

جهانگیر قربانی

تخصص : گوش و حلق و بینی

محمد قدسی

تخصص : مغز و اعصاب

هادی صمیمی اردستانی

تخصص : گوش و حلق و بینی

علی صفوی نائینی

تخصص : گوش و حلق و بینی

سید موسی صدر حسینی

تخصص : گوش و حلق و بینی

غلامحسین شهریاری

تخصص : مغز و اعصاب

مهدی زینلی زاده

تخصص : مغز و اعصاب

حسن رضا محمدی

تخصص : مغز و اعصاب

نسیم راد

تخصص : گوش و حلق و بینی

مهدی دیلمی پور

تخصص : گوش و حلق و بینی

حسام جهاندیده

تخصص : گوش و حلق و بینی

مریم جالسی

تخصص : گوش و حلق و بینی

پدرام برقعی

تخصص : گوش و حلق و بینی

محمدحسین برادران فر

تخصص : گوش و حلق و بینی

بابک باباپور

تخصص : مغز و اعصاب

امین آمالی

تخصص : گوش و حلق و بینی

نادر اکبری

تخصص : گوش و حلق و بینی

شیرزاد ازهری

تخصص : مغز و اعصاب

امید هنرفر

تخصص : مغز و اعصاب

علی نعیم

تخصص : مغز و اعصاب

حسین نایب آقایی

تخصص : مغز و اعصاب

رضا ملاحسینی

تخصص : مغز و اعصاب

شباهنگ محمدی

تخصص : گوش و حلق و بینی

مصطفی محسنی

تخصص : مغز و اعصاب

حمیدرضا مجیدی

تخصص : گوش و حلق و بینی

کورش کریمی یارندی

تخصص : مغز و اعصاب

احمد کاشانی

تخصص : مغز و اعصاب

محمد قربانی

تخصص : مغز و اعصاب

متین قاضی زاده هاشمی

تخصص : گوش و حلق و بینی

محمد فرهادی

تخصص : گوش و حلق و بینی

عنایت الله عباس نژاد

تخصص : مغز و اعصاب

محمد صمدیان

تخصص : مغز و اعصاب

افسون صدیقی

تخصص : مغز و اعصاب

هوشنگ صابری

تخصص : مغز و اعصاب

محمد شیرانی بیدآبادی

تخصص : مغز و اعصاب

سهراب شهزادی

تخصص : مغز و اعصاب

بابک ساعدی

تخصص : گوش و حلق و بینی

عیرضا زالی

تخصص : مغز و اعصاب

سید محمود رمک هاشمی

تخصص : مغز و اعصاب

محمد مهدی رستمی

تخصص : گوش و حلق و بینی

مصطفی راعی هدایت آباد

تخصص : مغز و اعصاب

سمیرا ذبیحیان

تخصص : مغز و اعصاب

علیرضا خوشنویسان

تخصص : مغز و اعصاب

رضا جلیلی خشنود

تخصص : مغز و اعصاب

مسعود خدیوی

تخصص : مغز و اعصاب

محمدعلی بیطرف

تخصص : مغز و اعصاب

فرزین برزویه

تخصص : مغز و اعصاب

مهدی بخشایی

تخصص : گوش و حلق و بینی

عباس امیر جمشیدی

تخصص : مغز و اعصاب

فخرالدین آل نبی املشی

تخصص : مغز و اعصاب

حمید اعتماد رضایی

تخصص : مغز و اعصاب

مازیار آذر

تخصص : مغز و اعصاب

گیو شریفی

تخصص : مغز و اعصاب