پارسیس در نمایشگاه مدیکا ۲۰۱۸


29 سپتامبر 2018

نمایشگاه مدیکا که سال هاست بزرگ ترین رویداد صنعت پزشکی به شمار میرود امسال در تاریخ ۱۲ الی ۱۵نوامبر ۲۰۱۸( مصادف با ۲۱ لغایت ۲۴ آبانماه ۱۳۹۷) برگزار خواهد شد.

شرکت پارسیس امسال با حضور در سالن ۱۴ غرفه D63 توانمندی های خود را در زمینه طراحی و تولید سیستم های نویگشن جراحی  به نمایش خواهد گذاشت .