حضور پارسیس در کنگره خیرین سلامت بیمارستان امام خمینی (ره)


1 سپتامبر 2018

این کنگره به منظور تکریم از خیرین حوزه سلامت در بیمارستان امام برگزار و در حاشیه آن برخی از شرکتهای تجهیزات پزشکی داخلی جهت معرفی محصولاتشان حضور داشتند .

در جریان همایش ریاست بیمارستان جناب آقای دکتر صادق نیت و معاونت درمان جناب آقای مکارم و مسئولین و کارکنان بخش مهندسی پزشکی بیمارستان امام خمینی از غرفه پارسیس دیدن کردند.

[cq_vc_stackgallery images=”4158,4159,4160,4161″ repeat=”no-repeat” tooltips=”” width=”520″ height=”440″ easein=”easeInOutExpo” easeout=”easeOutCirc”]