• مرکز تصویربرداری نیکان

    نوع تصویربرداری : CT/MRI

  • تلفن : 29121034
    آدرس : اقدسیه - ابتدای بلوار ارتش - ورودی اراج - خیابان ٢٢ بهمن - شماره ٦ - بیمارستان نیکان