• مرکز تصویربرداری تهران

    نوع تصویربرداری : CT/MRI

  • تلفن : 88971180
    آدرس : تهران - ضلع جنوبی میدان فاطمی - خیابان جویبار