• مرکز تصویربرداری بابک

    نوع تصویربرداری : MRI

  • تلفن : 88985105
    آدرس : تهران، بلوار كشاورز - خیابان دهكده-خیابان رستاك-روبروی اورژانس بيمارستان پارس