• مرکز تصویربرداری آرین

    نوع تصویربرداری : CT/MRI

  • تلفن : 2145861
    آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- خیابان اعتمادیان- پلاک 42