• مرکز تصویربرداری آراد

    نوع تصویربرداری : CT

  • تلفن : 77601001
    آدرس : تهران، خیابان سمیه، بین خیابان دکتر شریعتی و بهار