• دکتر گیو شریفی

  تخصص : مغز و اعصاب

 • آدرس مطب : تهران.خیابان ولیعصر -خیابان عباسپور - میدان توانیر - ساختمان طلا

  سوابق تحصیلی

  ۱۳۷۷-۱۳۸۲ تخصص در جراحی مغز و اعصاب، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی
  ۱۳۷۰-۱۳۷۷ دکترای پزشکی عمومی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی

  سوابق شغلی و پژوهشی

  اولین جراحی موفق آندوسکوپی کیست آراکنوئید در بطن سوم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران و انجام مطالعات پژوهشی در این زمینه در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان لقمان حکیم
  تأسیس و گسترش کلینیک جراحی صرع مقاوم به درمان برای اولین بار در دانشگاه شهید بهشتی و ایران و انجام مطالعات پژوهشی در این زمینه در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان لقمان حکیم
  انجام گزینشی امیگدالوهیپوکامپکتومی برای اولین بار در بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه شهید بهشتی و ایران شرکت در اولین برنامه پژوهشی ICU به عنوان مدرس اصلی و ادامه این فعالیت تاکنون
  شرکت در اولین برنامه پژوهشی درد به عنوان مدرس اصلی و ادامه این فعالیت تاکنون
  اولین جراحی موفق آندوسکوپی سمپاتکتومی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران و انجام مطالعات پژوهشی در این زمینه با همکاری بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان لقمان حکیم و بخش جراحی قفسه سینه بیمارستان مسیح دانشوری
  اولین جراحی موفق با روش خلفی-ترنسکلوسال ترانس ولیوم اینترپوسستوم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران
  اولین جراحی موفق آنوریسم پاراکلونوئید با روش ترانس کلونوئید-ترانس کاورنوس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران
  اعمال موفقیت‌آمیز روش آندوسکوپی ترانس اسفنوئیدال برای درمان آسیب‌های جمجمه و تومورهای هیپوفیز برای اولین بار در ایران، با همکاری بخش‌های جراحی مغز و اعصاب و بخش ENT بیمارستان لقمان حکیم
  اعمال موفقیت‌آمیز روش آندوسکوپی ترانس نازال با راهنمایی تصاویر پزشکی (Image-guided) در درمان تومورهای هیپوفیز و آسیب‌های قدامی جمجمه برای اولین بار در ایران، با همکاری بخش ENT بیمارستان رسول اکرم

  افتخارات و جوایز

  رتبه نخست آزمون بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب ایران، ۱۳۸۳
  رتبه نخست آزمون سراسری علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۴
  رتبه نخست آزمون پیش-اینترنی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و رتبه ۴ام بین دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۶
  رتبه نخست بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون پاتوفیزیولوژی

  عضویت‌ها

  عضو کنگره جراحان مغز و اعصاب آمریکا

  عضو هیئت رئیسه کنگره جراحی مغز و اعصاب

  عضو کنگره آسیایی جراحان مغز و اعصاب

  عضو انجمن پزشکان جمهوری اسلامی ایران

  عضو انجمن جراحی مغز و اعصاب ایران

  عضو حرفه‌ای جامعه جراحی ستون فقرات (AO)

  عضو جامعه کیفیت ایران (ISQ)

  عضو بورد آموزش درد در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  عضو بورد آموزش ICU در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  عضو شاخه جراحی آندوسکوپی جمجمه، مرکز تحقیقات ENT، سر و گردن

  “توضیحات دکتر شریفی در خصوص کاربرد سیستم نویگیشن پارسیس در جراحی بیمار مبتلا به صرع مقاوم به درمان”