برگزاری جشن هزارمین جراحی مشترک آندوسکوپیک قاعده‌ی جمجمه بیمارستان امام خمینی


8 ژوئن 2022

تاریخ: ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱
ساعت ۱۰ تا
۱۲ مکان: سالن اجتماعات مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی