حضور پارسیس در بزرگترین کنسرسیوم شرکتهای پیشرو در زمینه جراحی های دیجیتال فک و صورت


25 جولای 2021

تشکیل بزرگترین کنسرسیوم شرکتهای پیشرو در زمینه جراحی های دیجیتال فک و صورت با همکاری شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه

با همکاری:

با همکاری جناب آقای دکتر  علیرضا پرهیز  متخصص جراحی دهان فک و صورت

www.parhiz.ir

شرکت فناوران جراح یار شریف

www.fjsharif.com

شرکت فرین روشان طب

www.farinroshaan.com