حضور پارسیس در خانه بین المللی نوآوری و فناوری ایران


28 ژوئن 2021

حضور سامانه جراحی هوشمند پارسه در خانه بین المللی نوآوری و فناوری ایران در حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت و دکتر علی اکبر حق دوست معاونت آموزشی وزارت بهداشت.

.

در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ خانه نوآوری و فناوری ایران (iHit) در نمایشگاه بین المللی تهران با هدف ارائه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان با ظرفیت صادراتی آغاز به کار کرد.