بازدید دکتر جعفریان رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران


13 ژانویه 2021

بازدید دکتر جعفریان رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران،
رئیس بخش پیوند کبد مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
از محصول شرکت سامانه جراحی پارسه
در مرکز آموزش مهارت‌های پیشرفته بالینی دانشگاه تهران

#مرکز_آموزش_مهارتهای_پیشرفته_بالینی
#پارسیس_نویگیشن #دانشگاه_تهران #دکتر_جعفری
#پزشک #جراح #پارسیس_نویگیشن
#نرونویگیشن #جراحی_مغزواعصاب #جراحی_ستون_فقرات #جراحی_فک_صورت #جراحی_گوش_حلق_بینی
#جراحی_کم_تهاجمی

#Neurological_navigation_system
#navigation
#mri
#brainsurgery
#brain_tumor
#braintumor
#parsiss_navigation