پارسیس در نمایشگاه مدیکا ۲۰۱۸


۷ مهر ۱۳۹۷

نمایشگاه مدیکا که سال هاست بزرگ ترین رویداد صنعت پزشکی به شمار میرود امسال در تاریخ ۱۲ الی ۱۵نوامبر ۲۰۱۸( مصادف با ۲۱ لغایت ۲۴ آبانماه ۱۳۹۷) برگزار خواهد شد.

شرکت پارسیس امسال با حضور در سالن ۱۴ غرفه D63 توانمندی های خود را در زمینه طراحی و تولید سیستم های نویگشن جراحی  به نمایش خواهد گذاشت .