خانه  > امور بیماران > معرفی دستگاه

این سیستم بعنوان ابزار یاری کننده جراح ، جهت یافتن مکان دقیق ناحیه تومور (محل عمل جراحی) در جراحی هایی که دسترسی به ضایعه یا تومور مشکل است ، استفاده می شود.
بنابراین احتمال آسیب دیدن بافت های سالم همجوار ناحیه تومورال بیمار به حداقل رسیده و جراح می تواند با اطمینان ، آرامش خاطر و البته دقت بیشتری جراحی خویش را به اتمام برساند ، و لذا با استفاده از این سیستم عوارض جانبی جراحی به حداقل می رسد .
همچنین استفاده از این سیستم منجر به افزایش احتمال خارج کردن تومور به صورت کامل می شود . در نتیجه احتمال عود کردن دوباره بیماری و نیاز به انجام مجدد عمل به نحو چشمگیری کاهش پیدا می کند.
این سیستم جهت استفاده در جراحی های مغز و اعصاب ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ستون فقرات و … بسیار مفید و ضروری است. تا کنون این سیستم در ۹۵ بیمارستان تخصصی کشور ، توسط بیش از ۱۷۰ جراح برتر و حاذق در هزاران عمل جراحی مورد استفاده قرار گرفته است.