• بیمارستان قائم (عج)

  شهر : مشهد
  نوع بیمارستان : دولتی
  وابستگی : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  نوع تصویر برداری :
  امکان تصویربرداری با پروتکل نویگیشن : ندارد

 • آدرس : مشهد -خيابان احمد آباد -ابتداي خيابان پرستار

  امکانات موجود درمركزعبارت است:
  پاراکلینیک:

  برونکوسکوپی، اوديومتری، فيزيوتراپی، آزمايشگاهها( پاتولوژی، سيتولوژی  ميکروب شناسی، بيوشيمی، خون شناسی، انکل وقارچ شناسی، سرم شناسی، هورمون شناسی، ايمونولوژی  ژنتيک، آزمايشگاه اورژانس)، بخش راديولوژی، سونوگرافـی، پزشکی هسته ای ، آنژيوگرافی، راديوتراپی،آندوسکوپی، اکوکارديوگرافی، کاتتريسم ،تراکم استخوان,تست ورزش CT Scsn MRI EMG 

   

  درمانگاه ها:

  جراحی عمومی، زنان و زايمان، گوش و حلق و بينی، ارتوپدی، ارولوژی ، جراح عصاب ، جراحی پلاستيک ، توراکس ، بيهوشی، خون ، پوست ، عفونی ، غدد ، قلب باز ريه ، روماتيســم ، گوارش ، روانپزشکی ، جراحی قلب باز.اعصاب,چشم(فقط درمانگاه),تغذیه

   

  اورژانس:
  جراحی، زنان و زايمان، گوش و حلق وبينی، ارولوژی، داخلی، قلب، اعصاب،  ای سی یو اورژانس اعصاب و ای  سی یو اورژانس داخلی و جراحی,

  سی سی  یو اورژانس قلب,اي سي يو استروك,اي سي يو زنان

   

  بخش ها:

  جراحی، زنان وزايمان، گوش وحلق وبينی، ارتوپدی، ارولوژی، جراحی اعصاب و آی سی یو جراحی اعصاب، داخلي ، قلب، اطفال، اعصاب،ICU ، دياليز، پوست، CCU ، NICU ترميمی پلاستيک. توراكس و ريهICuقلب باز،