• دکتر محسن القاسی

    تخصص : مغز و اعصاب


  • فیلم جراحی دکتر القاسی در بیمارستان بقیه الله تهران

    .
    تصاویر مربوط به جراحی دکتر القاسی با استفاده از سیستم نویگیشن پارسیس در بیمارستان بقیه الله
    .