خانه  > پشتیبانی > فراخوان
necn+recall+generic

فراخوان

در صورت بروز و یا شناسایی هرگونه مشکل در سیستم نویگیشن پارسیس، شرکت پارسیس خود را موظف می‌داند که کلیه دارندگان محصول را از طریق فراخوان از وجود این مشکل مطلع ساخته و در اسرع وقت نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نماید. فراخوان از روش‌های زیر توسط شرکت پارسیس صورت می‌گیرد:
• از طریق تماس تلفنی مستقیم با دارندگان محصول
• از طریق اعلام در وب‌سایت رسمی شرکت به آدرس www.parsiss.com