خانه  > امور بیماران > روند ارائه خدمات
services

روند ارائه خدمات

[cq_vc_flipbox avatarstyle=”fixed” avatartype=”image” avatarimage=”1083″ fronttitle=”مرحله اول” frontcontentcolor=”#000000″ backtitle=”دستور پزشک” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardstyle=”customized” frontbg=”#a1e2ff” backbg=”#0071b0″ cardborder=”solid” isshadow=”cq-noshadow” elementwidth=”50%” elementheight=”150px”]

ابتدا با مراجعه به پزشک معالج ( پزشکان همکار پارسیس را اینجا بیابید ) نسخه های مربوط به تصویربرداری خود اعم از CT و MRI ( با یا بدون تزریق ) طبق پروتکل نویگیشن را تهیه نمایید. 

[cq_vc_flipbox avatarstyle=”fixed” avatartype=”image” avatarimage=”1085″ fronttitle=”مرحله دوم” frontcontentcolor=”#000000″ backtitle=”تماس با شرکت پارسیس” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardstyle=”customized” frontbg=”#a1e2ff” backbg=”#0071b0″ cardborder=”solid” isshadow=”cq-noshadow” elementwidth=”50%” elementheight=”150px”]

پس از دریافت دستور پزشک جهت هماهنگی تصویر برداری با کارشناس هماهنگی جراحی (خانم رحیم زاده با شماره: ۰۹۱۲۸۰۲۲۰۵۳)  تماس حاصل فرمایید.

چنانچه پزشک معالج شما مرکز خاصی را جهت انجام تصویربرداری معرفی ننموده باشد، پارسیس شما را به یکی از مراکز تصویر برداری که طبق پروتکل نویگیشن تصویربرداری را انجام می دهند معرفی می نماید. ( مراکز تصویربرداری با پروتکل نویگیشن را اینجا بیابید

[cq_vc_flipbox avatarstyle=”fixed” avatartype=”image” avatarimage=”1087″ fronttitle=”مرحله سوم” frontcontentcolor=”#000000″ backtitle=”مراجعه به مرکز تصویر برداری” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardstyle=”customized” frontbg=”#a1e2ff” backbg=”#0071b0″ cardborder=”solid” isshadow=”cq-noshadow” elementwidth=”50%” elementheight=”150px”]

جهت انجام تصویربرداری بر طبق پروتکل نویگیشن به مرکز مربوطه مراجعه نموده و تصاویر خود را در قالب CD دریافت نمایید.

[cq_vc_flipbox avatarstyle=”fixed” avatartype=”image” avatarimage=”1091″ fronttitle=”مرحله چهارم” frontcontentcolor=”#000000″ backtitle=”بررسی CD بیمار” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardstyle=”customized” frontbg=”#a1e2ff” backbg=”#0071b0″ cardborder=”solid” isshadow=”cq-noshadow” elementwidth=”50%” elementheight=”150px”]

پس از انجام تصویربرداری CD تصاویر خود را به دفتر پارسیس ( به آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، جنب مرکز پیوند اعضائ، مرکز علوم و تکنولوژی در پزشکی (ساختمان کابلی)، اتاق ۴۱ ) ارسال فرمایید تا مناسب بودن تصاویر برای نرم افزار نویگیشن توسط کارشناسان پارسیس بررسی گردد. برای هماهنگی قبل از ارسال تصاویر با خانم رحیم زاده ( کارشناس هماهنگی جراحی ) به شماره ۰۹۱۲۸۰۲۲۰۵۳  تماس حاصل نمایید.

[cq_vc_flipbox avatarstyle=”fixed” avatartype=”image” avatarimage=”1089″ fronttitle=”مرحله پنجم” frontcontentcolor=”#000000″ backtitle=”پرداخت هزینه نویگیشن” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardstyle=”customized” frontbg=”#a1e2ff” backbg=”#0071b0″ cardborder=”solid” isshadow=”cq-noshadow” elementwidth=”50%” elementheight=”150px”]

پس از انجام مراحل فوق نسبت به پرداخت هزینه خدمات نویگیشن اقدام فرمایید.  جهت اطلاع از مبلغ پرداختی و شماره حساب با خانم رحیم زاده به شماره ۰۹۱۲۸۰۲۲۰۵۳ تماس حاصل نمایید.

[cq_vc_flipbox avatarstyle=”fixed” avatartype=”image” avatarimage=”1067″ fronttitle=”مرحله ششم” frontcontentcolor=”#000000″ backtitle=”صدور فاکتور بعد از جراحی” backcontentcolor=”#ffffff” flipdirection=”rightleft” cardstyle=”customized” frontbg=”#a1e2ff” backbg=”#0071b0″ cardborder=”solid” isshadow=”cq-noshadow” avatarsize=”80px” elementwidth=”50%” elementheight=”150px”]

بعد از انجام جراحی فاکتور مربوطه از طریق واحد حسابداری شرکت پارسیس تهیه می گردد و بیمار می تواند با مراجعه به دفتر پارسیس (به آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، جنب مرکز پیوند اعضا، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی(ساختمان کابلی) اتاق ۴۱) فاکتور جراحی خود را دریافت نماید. 

لازم به ذکر است قبل از مراجعه جهت دریافت فاکتور جهت هماهنگی حتما از طریق شماره تماس ۰۹۱۲۸۰۲۲۰۵۳ با خانم رحیم زاده تماس حاصل فرمایید.